نام کاربری:    رمز عبور:کنترل پی اس آی control psi آمار بازديد
صفحات اين سايت كلآ 2799386 بار نمايش يافته است . آذر 87

[ نمايش آمار تفصيلي ]نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 25.60 % (716860)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 1.019 % (28541)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 72.09 % (2018173)
 Opera: OperaOperaOpera 0.088 % (2464)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0 % (0)
 Lynx: LynxLynxLynx 0 % (0)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 0.803 % (22504)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 0.387 % (10844)سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 29.60 % (828801)
 Linux:LinuxLinuxLinux 1.217 % (34096)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 0.515 % (14434)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0 % (0)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0 % (0)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 68.65 % (1922055)آمار متفرقه

 كاربر عضو : 66
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 87
 موضوعات فعال : 4
 نظرات و پيشنهادات : 4
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 1