نام کاربری:    رمز عبور:کنترل پی اس آی control psi آمار بازديد
صفحات اين سايت كلآ 2926218 بار نمايش يافته است . آذر 87

[ نمايش آمار تفصيلي ]نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 25.15 % (736188)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 0.985 % (28830)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 72.54 % (2122899)
 Opera: OperaOperaOpera 0.084 % (2467)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0 % (0)
 Lynx: LynxLynxLynx 3.417 % (1)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 0.786 % (23010)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 0.438 % (12823)سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 29.01 % (848984)
 Linux:LinuxLinuxLinux 1.221 % (35757)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 0.503 % (14720)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0 % (0)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0 % (0)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 0 % (0)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 69.26 % (2026757)آمار متفرقه

 كاربر عضو : 66
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 87
 موضوعات فعال : 4
 نظرات و پيشنهادات : 4
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 0
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 1