نام کاربری:    رمز عبور:کنترل پی اس آی پیشرودر اتوماسیون صنعتی

عرضه کننده شیر الات پتروشیمی و آب فاضلاب

متن شما ...

متن شما ...

عرضه کننده محصولات فـستوشیر نامور hafner


Solenoid Valves / شیرهای پنوماتیک تحریک برقی

در مورخه : يكشنبه، 1 مرداد ماه، 1396 موضوع : سیستمهای پنوماتیک

Solenoid Valves / شیرهای پنوماتیک تحریک برقی

انواع شیر پنوماتیک تحریک برقی هافنر / solenoid valve hafner

کاتالوگ آنلاین بیشتر

Valves with NAMUR-Interface hafner/ شیر های پنوماتیک نامور هافنر

در مورخه : دوشنبه، 2 مرداد ماه، 1396 موضوع : سیستمهای پنوماتیک

Valves with NAMUR-Interface / شیر های پنوماتیک نامور هافنر

انواع شیر پنوماتیک نامور هافنر / pneumatic namur valve Hafner

کاتالوگ آنلاین بیشتر

Low-Temperature Valves | -50°C / شیر های پنوماتیک هافنر کارکرد دمای پائین

در مورخه : دوشنبه، 2 مرداد ماه، 1396 موضوع : سیستمهای پنوماتیک

Low-Temperature Valves | -50°C / شیر های پنوماتیک هافنر کارکرد دمای پائین

انواع شیر پنوماتیک برای دمای زیر صفر هافنر / Low-Temperature Valves | -50°C

کاتالوگ آنلاین بیشتر